Polityka danych osobowych

Polityka danych osobowych

1.1 Administrator danych osobowych
a)
 Administratorem (ADO) danych osobowych jest Marek Gałat reprezentujący troda.pl
b) Administrator (ADO) czuwa nad bezpieczeństwem danych osobowych znajdujących się na serwerze oraz komputerach.

1.2 Zgoda na przetwarzanie Twoich danych osobowych.
a) Podając dane osobowe, wyrażasz zgodę na ich przetwarzanie w celach i zakresie zgodnym z realizacją usług opisanych poniżej.
b) Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne.
c) Zgodę możesz w każdej chwili wycofać poprzez żądanie usunięcia danych osobowych. Formularz usunięcia danych osobowych.

 

1.3 Formularze – usunięcie danych osobowych i raport danych osobowych
a) Formularz usunięcia danych osobowych (w nowym oknie)
b) Formularz sporządzenia raportu o danych osobowych (w nowym oknie)

1.4 Cel zbierania danych – identyfikacja użytkownika:

 • Ograniczenie osobom niepowołanym dostępu do poufnych informacji. 
 • Możliwość udzielenia odpowiedzi na korespondencję mailową.
 • Możliwość dokonania wyceny inwestycji przedstawionej przez potencjalnego klienta.
 • Wystawienia faktury za usługę.. 

3.5 Aplikacje, narzędzia i systemy zbierające dane osobowe

a) Mail i formularze kontaktowe
– Wysyłając do nas wiadomość mailową wyrażasz zgodę na przetwarzanie podanych danych.
– Twoje dane będę przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi: udzielenia wsparcia technicznego, wyceny itp.
– Wiadomości są bezpiecznie przechowywane na serwerze lub urządzeniu obsługiwanym przez administratora.
–  Żadne dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom lub firmom. 

b) Rejestracja użytkowników
– Podając dane podczas rejestracji wyrażasz zgodę na ich przetwarzanie w celu:

 • Identyfikacji osoby i treści zamieszczanych przez użytkowników.
 • Dopasowanie treści i dostępu.

3.6 Konta użytkowników – dane osobowe

 • Wszystkie dane osobowe jak imię, nazwisko, nick, adres mail – są bezpiecznie przechowywane w bazie danych SQL
 • Każda osoba udostępniająca swoje dane ma prawo do aktualizacji swoich danych osobowych lub żądania ich usunięcia. 
 • W celu żądania usunięcia swoich danych prosimy o kontakt mailowy – tutaj formularz.

3.7 Bezpieczeństwo danych

 • Twoje dane osobowe są przechowywane na zabezpieczonym serwerze SSL.
 • Wszystkie dane są przechowywane w bazie danych w formie szyfrowanej.
 • Strona dostępna jest w formie szyfrowanej (adres strony https – ssl)
 • Nad bezpieczeństwem danych czuwa administrator oraz zaawansowany algorytm, który w momencie próby włamania blokuje dostęp.
 • Odblokowanie dostępu do danych odbywa się dopiero po usunięciu luki w bezpieczeństwie.
 • Twoje dane nie będę udostępniane innym firmom – będą przetwarzane jedynie przez nas.
 •  Dane osobowe są przechowywane wyłącznie do momentu koniecznego przechowywania. Po tym czasie są usuwane.
 • W przypadku kiedy administrator stwierdzi naruszenie danych podejmie stosowne działania w tym zgłoszenie do organów ścigania oraz do prezesa UODO (PUODO). Ponadto zastaną podjęte działania mające na celu uszczelnienie systemu. 

 

3.8 Certyfikaty firmy OVH