zasięg

Jesteśmy firmą zajmującą się usługami esenizacyjnymi.

Działamy na rynku od kilku lat.

Działamy prężnie, poszerzając teren naszego działania.

Aktualnie usługi wykonujemy za terenie gmin:

 • Niemce,
 • Lublin,
 • Wólka,
 • Konopnica,
 • Głusk

Zobacz naszą pełną ofertę usług.

Świadczymy usługi na terenie miejscowości m.in:

 • Niemce:
 • Baszki,
 • Boduszyn,
 • Ciecierzyn,
 • Dys,
 • Dziuchów,
 • Elizówka,
 • Jakubowice K.,
 • Kawka,
 • Krasienin,
 • Bystrzyca,
 • Ludwinów,
 • Łagiewniki,
 • Nasutów,
 • Nowy Staw,
 • Leonów,
 • Osówka,
 • Pólko,
 • Pryszczowa Góra,
 • Rudka Kozłowiecka,
 • Stoczek, Swoboda,
 • Wola Niemiecka,
 • Zalesie
 • Lublin:
 • Zemborzyce,
 • Szerokie,
 • Sławinek,
 • Sławin,
 • Ponikwoda,
 • Ponikwoda,
 • Abramowice,
 • Dziesiąta,
 • Felin

 

 • Wólka:
 • Biskupie,
 • Bystrzyca,
 • Długie,
 • Jakubowice M.,
 • Pliszczyn,
 • Świdnik,
 • Łuszczów,
 • Łysaków,
 • Rudnik,
 • Sobianowice,
 • Świdniczek

 

 • Konopnica:
 • Kozubszczyzna,
 • Lipniak,
 • Marynin,
 • Motycz,
 • Pawlin,
 • Radawiec,
 • Radawczyk,
 • Sporniak,
 • Stasin,
 • Szerokie,
 • Tereszyn,
 • Uniszowice,
 • Zemborzyce

 

 • Głusk:
 • Abramowice,
 • Ćmiłów,
 • Dominów,
 • Głuszczyzna,
 • Kalinówka,
 • Kazimierzówka,
 • Kliny,
 • Majdan Mętowski,
 • Mętów,
 • Nowiny,
 • Prawiedniki,
 • Wilczopole,
 • Wólka Abramowicka,
 • Żabia Wola

zasięg

Jeżeli mieszkasz w miejscowości niewskazanej na liście, nie szkodzi – zadzwoń i umów się z nami.

Jesteśmy prężnie działającą firmą. Ciągle poszerzamy teren naszego działania.

Powiększamy teren działania.

 

Dodaj komentarz