Zasięg działania

Obsługujemy osoby prywatne, firmy i zakłady przemysłowe, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe na terenie gmin: Niemce, Lublin, Wólka Lubelska, Konopnica, Głusk. Zobacz naszą pełną ofertę usług.
Mapa zasięgu:
zasięg
  • Niemce: Baszki, Boduszyn, Ciecierzyn, Dys, Dziuchów, Elizówka, Jakubowice K., Kawka, Krasienin, Bystrzyca, Ludwinów, Łagiewniki, Nasutów, Nowy Staw, Leonów, Osówka, Pólko, Pryszczowa Góra, Rudka Kozłowiecka, Stoczek, Swoboda, Wola Niemiecka, Zalesie
  • Lublin: Zemborzyce, Szerokie, Sławinek, Sławin, Ponikwoda, Ponikwoda, Abramowice, Dziesiąta, Felin
  • Wólka: Biskupie, Bystrzyca, Długie, Jakubowice M., Pliszczyn, Świdnik, Łuszczów, Łysaków, Rudnik, Sobianowice, Świdniczek
  • Konopnica: Kozubszczyzna, Lipniak, Marynin, Motycz, Pawlin, Radawiec, Radawczyk, Sporniak, Stasin, Szerokie, Tereszyn, Uniszowice, Zemborzyce
  • Głusk: Abramowice, Ćmiłów, Dominów, Głuszczyzna, Kalinówka, Kazimierzówka, Kliny, Majdan Mętowski, Mętów, Nowiny, Prawiedniki, Wilczopole, Wólka Abramowicka, Żabia Wola

 

Ciągle powiększamy zasięg naszych usług.